Wentylacja ex

Kankusta Duo

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje duże zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja wymaga być spowodowana zgodnie z prawymi normami zawartymi w dyrektywie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja oraz ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać skuteczne metody ochrony instalacji przed wybuchem musimy zidentyfikować, a dodatkowo ocenić jej najczulsze punkty. W ostatnim planie przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na etapie wykonawczym. Dokument ten ma dla przedsiębiorstwa angażującego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich wdrożeniu do programu zostanie opracowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Ograniczenie ryzyka wybuchu W projekcie zminimalizowania ryzyka wystąpienia wybuchu, w tworzonych instalacjach, używane są takie podejścia jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady oddane do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z natury prace nie jest możliwe by do samego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Stąd te, zgodnie z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania grane są w organizmie „pod klucz”. Świadczy to, iż specjaliści biorą całkowitą odpowiedzialność za kompleksową realizację każdego z okresów inwestycji – od projektu, przez produkcję każdych elementów systemu, po montaż i uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został umieszczony na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a dodatkowo skuteczności odpylania. Leczenia te dają upragniony rezultat finansowy, i przede wszystkim sprawiają się do ochrony środowiska naturalnego naszego kraju.

Skuteczne, i dodatkowo bardzo efektywnie Materiał filtracyjny ma największy czynnik skutecznej, a tym jedynym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Dobrze dobrany zapewnia wysoką czystość odpylonego powietrza nie biorąc pod uwagę warunków pracy. Tylko dlatego inżynierowie za jakimś razem wybierają to pod kątem danej inwestycji.