Szatkownica hoffen

W niektórych biurach i instytucjach zwraca się lub gromadzi się substancje, jakie potrafią być obowiązkowe za tworzenie atmosfery wybuchowej z powietrzem. Będą wtedy w szczególności takie substancje, jak gazy, ciecze oraz ciała stałe o znacznym stopniu rozdrobnienia np. pył węglowe, pył drzewny itp.

W takich sytuacjach pracodawcy są zobowiązani do dzieła oceny ryzyka wybuchu i oceny zagrożenia wybuchem. W szczególności należy wskazać na miejsca oraz mieszkania, gdzie pojawia się największe prawdopodobieństwa wybuchem. Strefy zagrożenia wybuchem winnym być i potrzebne w przestrzeniach i mieszkaniach zewnętrznych. Dodatkowo chce się od pracodawców przygotowania graficznej dokumentacji, jaka będzie klasyfikować i jednocześnie wskazywać czynniki, które potrafią tworzyć zapłon.

Ocena zagrożenia wybuchem musi być skończona na podstawie wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w istocie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, związanych z propozycją wystąpienia w znaczeniu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

W ramach oceny zagrożenia wybuchem przeprowadza się charakterystyki obiektu. Utrzymuje się na jego powierzchnię, ilość kondygnacji, pomieszczeń, ciągów technologicznych itp. Sprawdza się czynniki, które potrafią iść do powstawania pożaru lub wybuchu. Zakłada się sposoby oraz środki, dzięki którym dopuszczalne będzie osłabienie i wyeliminowanie zagrożeń pożarowych i wybuchowych. Podaje się jaka istnieje grupa substancji palnych, które mogą zostać się źródłem potencjalnego wybuchu. Umieszcza się nowe rozwiązania służące minimalizacji ryzyka wybuchowego.