Rozwoj malych firm na terenach wiejskich

Firmy zajmujące się pracą lub same sprzedażą produktów mają co chwila jeden magazyn. Wyróżniamy magazyn wyrobów gotowych jak również półproduktów. Oba skoncentrowane są na dobrym przechowywaniu i opisaniu poszczególnych partii materiałów. Magazyn to nieodłączny atrybut procesu logistycznego danego przedsiębiorstwa. Podczas jego form należy ściśle określić jego wielkość. Każdy z nich powinien ściśle nawiązywać do pierwszych zadań logistyki jak: zaopatrzenie, produkcja oraz dystrybucja. W końca polepszenia funkcjonowania magazynów firmowych warto wdrożyć specjalne programy komputerowe, ułatwiające lokalizację danych materiałów i produktów. Jednym spośród nich jest szeroko rozbudowana baza programów np. optima. Optima magazyn to organizm do prowadzenia magazynu i sprzedaży.

Jego instalacja i eksploatacja stanowi mocno intuicyjna. Także można wspomóc się samouczkiem. Krok po kroku opisuje prace związane z fakturowaniem, wydawaniem dokumentów sprzedaży, wystawianiem korekt. Każdy rozdział poprzedza terminarz z dużymi pojęciami odnośnie księgowości. Moduł magazynu zawiera m.in.: Jak tworzyć kartoteki towarowe? Jak dodać nowy produkt? Jak utworzyć wydanie zewnętrzne? Zasób magazynowy jest organizowany w oparciu o dokumenty magazynowe (Bilans Otwarcia, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW; korekty dokumentów: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM). Dokonując wydania danego produktu od razu wydawany jest towar z prawdziwego zasobu (dostawy). Program Optima magazyn umożliwia prowadzenie kilku magazynów zarówno polskich i obcych w terenie jednej bazy danych. Sporządzane dokumenty MM informują o przesunięciach między magazynowych. W przejrzysty i konkretny sposób możemy dokonać inwentaryzację dostępnych towarów magazynowych. Program zawiera funkcję inwentaryzacji, opierającą się z trzech etapów: przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych, uzupełnienie stanów rzeczywistych towarów w składach, utworzenie dokumentów korygujących. W samouczku znajdziemy porady jak dokładnie stworzyć arkusz inwentaryzacyjny, można też posłużyć się arkuszami pomocniczymi. Sprawnie zorganizowany magazyn pod względem logistycznym i prosta dokumentacja dodają się do szybkiego przekazywania materiałów pomiędzy kolejnymi komórkami w firmie.