Pyly szkodliwe dla zdrowia w gornictwie

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, szczególnie w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe posiadają najogromniejsze zagrożenie dla zdrowia robiących w takim środowisku osób.

Ze względu na pomysł na okres zdrowia pyły dzielimy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Ważnym zajęciem w gronu emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest aktywne zapobieganie przez stosowanie swej i zbiorowej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - maski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające liczymy na: odpylacze stare oraz mokre. Powszechnie wykorzystywane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z klasą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to jedyny z najzwyklejszych odpylaczy o niskich kosztach budów. Zaletą tego wyjścia jest mała skuteczność odpylania, a często są wykorzystywane w powiązaniu z kolejnymi odpylaczami. Bardzo poważną skutecznością działania ukazują się odpylacze filtracyjne. Wykorzystywane w sektorze ceramicznym i metalurgicznym są samą z najpiękniejszych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w projektu zneutralizowania wydzielanego pyłu. Efektem ubocznym są ścieki występujące na produkt przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, jedyne rozwiązania wymagają być wykorzystane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą być certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego związany jest z gałęzi przemysłu i od określonego zagrożenia.