Para wodna z odmy

Para wodna jest często używanym środkiem gaśniczym. Dopasowuje się ją zaledwie w pomieszczeniach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na swobodnych przestrzeniach nie daje pożądanych efektów. Para ma mały ciężar ważny natomiast w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Dr Farin ManDr Farin Man. Pilules amincissantes efficaces

Sugeruje się stosowanie pary wodnej w wnętrzach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny obecne stanowić zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną daje się do gaszenia pożarów, które potrafią zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w pomieszczeniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako sposób gaśniczy potrafi stanowić użytkowana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie tworzą w odpowiedź z wodą w właściwych warunkach temperaturowych. Nie pokazane jest przecież zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w produkcie kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces palenia jest trudny. Para wodna rozcieńcza palne gazy w strefie spalania. Najbardziej wydajne i pewne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka stanowi dostarczana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być podawana wyłącznie w ostatnich pomieszczeniach, co do których tworzy się pewność, iż nie żyją w nich mieszkańce. Z opinii na szerokie ciśnienie gaśnicze para mogłaby być bolesna dla zdrowia, a nawet bycia ludzkiego.