Dyrektywa unijna o odnawialnych zrodlach energii

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie pragną istnieć spełnione przez wszystkie produkty, jakie są przeznaczone do spełnienia w strefach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z zasadą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, realizowanych w konkretnych krajach członkowskich regulowane są wymagania, które nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie potrafią być niezgodne z przepisami dyrektywny, ani nie może przylegać do zaostrzenia wymagań narzuconych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została przedstawiona w działanie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, które jest zjednoczone z użyciem dowolnego wyniku w regionach, w których potrafi wynikać atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi dużą odpowiedzialność za określanie, czy dany towar podlega ocenie zgody z normami atex a za dostosowanie danego artykułu do aktualnych części. Atest atex jest reklamowany w sukcesie produktów, jakie ustalają się w strefie zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia początkiem istnieje toż dziedzina, gdzie wydziela się, użytkuje lub przechowuje substancje, które w zintegrowaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do większości takich substancji kwalifikuje się: ciecze, gazy, pyły i włókna łatwopalne. Potrafią zatem istnieć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu wchodzi w sukcesie, jak duża część energii powstająca z skutecznego źródła zapłonu dociera do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru przystępuje do wybuchu, który decyduje duże zagrożenie dla mieszkania oraz zdrowia ludzkiego.